donderdag 19 juli 2018
     
 
Introductie
Persoonlijke coaching
Coaching groepen
Werkwijze
Producten
Contact
Links
Verschenen boeken:
Wat is daarop je antwoord?!
Henk Minnen

Gezegend bèn je ...
Maaike Schalk en Henk Minnen
 
Verschenen boeken

Wat is daarop je antwoord?
Henk Minnen is de schrijver van het boek 'Wat is daarop je antwoord?!'. Het huwelijk is een gave van God. Toch ervaren velen een gebrokenheid hierin: stukgelopen relaties of jarenlange eenzame worstelingen binnen het huwelijk. De God die de gave van het huwelijk heeft gegeven, biedt een weg aan uit de gebrokenheid. Door Jezus Christus kunnen wij genade en vrede ervaren. Veel christenen weten dat wel, maar, zo vragen zij zich wanhopig af: hoe moet dat dan? Hoe kunnen we ja tegen Hem zeggen als we tegelijk zoveel pijn en lijden ervaren? Dit boekje is bedoeld om antwoorden op deze vragen te vinden zodat er herstel en groei is, zowel op persoonlijk als relationeel vlak. Op praktische wijze worden allerlei aspecten van het huwelijk belicht. Aan het einde van het elk hoofdstuk zijn vragen opgenomen om over na te denken of samen te bespreken.

ISBN 978-90-5881-380-0
Prijs: € 4,95
>>>Bestel hier


Gezegend bèn je ...
Veel mensen hebben een hoge verwachting van het huwelijk en raken in de loop der jaren teleurgesteld. Een schrale troost: je bent niet alleen want de nood blijkt in menig huwelijk groot te zijn. Verliefdheid kan veranderen in ‘waarom zijn we ooit met elkaar getrouwd?’ Je wilt vasthouden aan je huwelijk, aan trouw en exclusieve intimiteit, maar dat is vaak moeilijk. Je richt je op dingen buiten je relatie en maakt er op deze manier het beste van. Ook is het mogelijk dat de gevolgen van je verleden een veel grotere impact op je huwelijk hebben dan je zou willen.
Gezegend bèn je ….. biedt een goed evenwicht tussen psychologische kennis en geestelijk inzicht. Relevante levenservaringen van de auteurs zijn hierin meegenomen. Het boek is realistisch geschreven en relativeert de hoge verwachtingen die er van het huwelijk bestaan. Je vindt praktische handvatten om o.a. de motieven achter je communicatie en handelen te ontdekken en deze te verbeteren. Het valt namelijk niet altijd mee om te onderscheiden of de pijn die je voelt wordt veroorzaakt door de ander, of dat je zelf een tere plek vanuit vroegere ervaringen met je meedraagt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan persoonlijke groei, schuldgevoel, vergeving, intimiteit en seksualiteit, zodat jij kunt bijdragen aan de groei van je huwelijksrelatie.
De genade en vrede van Jezus Christus staan ook in het huwelijk centraal. Daardoor ontstaat er ruimte voor beide partners om naar zichzelf te kijken. Er groeit inzicht en begrip. De genade die God jou geeft, mag ook voor de ander gelden. Je leert elkaar daarbij op een zegenende manier ondersteunen.
Maaike Schalk is pastoraal (trauma) counsellor, spreekster, trainer, supervisor, coach en docent bij de Stichting Zegenend Helpen. Na een scheiding van haar eerste man, is Maaike nu bijna 25 jaar getrouwd met Aart. Ze vormen een familie met de twee dochters uit het eerste huwelijk, hun schoonzoons en de vijf kleinkinderen. Pastorale begeleiding van echtparen wordt door Maaike en Aart samen verzorgd.
Henk Minnen is getrouwd met Maria. Ze kregen drie dochters, een zoon, drie schoonzoons en vijf kleindochters. Henk en Maria hebben samen een praktijk voor pastorale counselling, coaching en training. Tevens is Henk docent bij de Stichting Zegenend Helpen.

ISBN 978-90-8603-034-7
Prijs: € 12,50
>>>Bestel hier
 

Henk Minnen • Christelijke Coach • Ede • 0318 614327 • henk@minnenchristelijkecoaching.nl
Referenties - (c) 2006 - 2018